ინექციური ტექნოლოგიები

 

მეზოთერაპია

 

ასაკ -საწინააღმდეგო მეზოთერაპია რევიტალიზაციური კომპლექსით APRILINE ® SKINLine (ახალგაზრდა კანისათვის)

 

160,0

აქტიური ასაკ-საწინააღმდეგო მეზოთერაპია

ულტრა -რეგენერაციული კომპლექსით

APRILINE ® AGELine (ასაკოვანი, დაღლილი კანისათვის)

 

 

180,0

თმის ცვენისის მეზოთერაპია

გამაძლიერებელი კომპლექსით

APRILINE ® HAIRLine

თმის აქტიური ზრდისათვის და თმის ცვენის პრევენციისათვის (2,5 5 მლ)

 

90,0-150,0

 

ფილერები (შემავსებლები)

 

 

ფილერი APRILINE ® Normal (ჰიალურონის მჟავის მონოფაზური გელი)

 • საშუალო სიღრმის ნაოჭების შევსება;
 • ტუჩების მოდელირება;
 • ცხვირის არაქირურგიული კორექცია
 • წარბებს შორის ნაოჭი

 

 

400,0

400,0

550,0

500,0

 

 

 1. ინექციური ტექნოლოგიები

Neuramis

 

 

 

 

შევსება ფილერით

Neuramis Light Lidocaine

ზონების მიხედვით:

 • სახის და თვალის წვრილი ნაოჭები
 • კისეტი
 • ტუჩის ზონისრეფრეში
 • წარბებს შორის ნაოჭი
 • ტექნიკა blanche (ბლანშირება)

 

 

 

340,0

380,0

320,0

400,0

400,0

 

შევსება ფილერით

Neuramis Lidocaine

 • საშუალო ნაოჭების შევსება
 • ტუჩის ზონის მოდელირება
 • წარბებს შორის ნაოჭი

 

 

320,0

350,0

400,0

 

შევსება ფილერით

Neuramis Deep, Neuramis Deep Lidocaine

 • ღრმა ნაოჭების და ნაკეცების შევსება
 • ტუჩის მოცულობის ზრდა
 • ცხვირი ზონა (არაოპერაციული რინოპლსტიკა)

 

 

 

350,0

350,0

500,0

შევსება ფილერით

Neuramis Volume Lidocaine

 • ღრმა ნაოჭების და ნაკეცების შევსება
 • სახის კონტურის და სივრცეების მოდელირებ
 • ცხვირი ზონა (არაოპერაციული რინოპლსტიკა)

 

 

 

 

380,0

380,0

550,0

 

 

 

 1. ინექციური ტექნოლოგიები

ბოტულინოთერაპია Botulinotherapy Neuronox

 

ფრონტალური ზონა

(შუბლის ჰორიზონტალური ნაოჭები)

 

150,0

გლაბელა

(წარბებს შორის ვერტიკალური ნაოჭები)

 

150,0

პერიორბიტალური ნაოჭები

(თვალის ე.წ. ბატის ფეხები“)

 

150,0

სახის ქვედა მესამედი:

 • ცხვირის წვეტი
 • პირის კუთხის დამწევი კუნთი
 • ზედა ტუჩი („შტრიხ-კოდი“)
 • ნიკაპი

 

 

150,0

სახის კონტური

(ზონანეფერტიტი“)

 

150,0

ყელის ზონა

(ყელის მოდუნებული კუნთები, „ვენერას რკალები“)

 

150,0

3 ზონა ერთდროულად

(50 ერთეულიანი ფლაკონი)

450,0

ქალთა იღლიის ჰიპერჰიდროზის (ჭარბი ოფლიანობის) ბოტულინოთერაპია

500,0

მამაკაცის იღლიის ჰიპერჰიდროზის (ჭარბი ოფლიანობის) ბოტულინოთერაპია

 

700,0

მეზობოტოქსი

(განზავებული ბოტოქსის შეყვანა მეზოტექნიკით)

1 ზონა:

 • შუბლის ზონა
 • თვალების ზონა
 • ყვრიმალების ზონა
 • ლოყების ზონა
 • ყელის ზონა
 • დეკოლტეს ზონა

 

 

 

120,0

Neuronox 1Un (ერთეულის ღირებულება)

 

10,0

 

ტრეიდლიფტინგი (მეზოძაფებით არმირება)

 

მ ო ნ ო ძ ა ფ ე ბ ი

1 ძაფი

20

 

 

ხ ვ ე უ ლ ი ძ ა ფ ე ბ ი

 

 

1 ძაფი

40

ინექციური ტექნოლოგიები