კრიოლიპოლიზი

1

ერთი მანიპულა

550

2

ორი მანიპულა

880

კრიოლიპოლიზი