მეზოთერაპია

მეზოთერაპია (ამინომჟავებით, ვიტამინებით და პეფტიდებით გამდიდრება)

 

ასაკ -საწინააღმდეგო მეზოთერაპიარევიტალიზაციური კომპლექსით APRILINE ® SKINLine (ახალგაზრდა კანისათვის)

 

160,0

აქტიური ასაკ-საწინააღმდეგო მეზოთერაპია

ულტრა -რეგენერაციული კომპლექსით

APRILINE ® AGELine (ასაკოვანი, დაღლილიკანისათვის)

 

 

180,0

თმის ცვენისის მეზოთერაპია

გამაძლიერებელი კომპლექსით

APRILINE ® HAIRLine

თმის აქტიური ზრდისათვის და თმის ცვენისპრევენციისათვის (2,5 5 მლ)

 

9

მეზოთერაპია