ოსტეოპათიური მკურნალობა

1

კონსულტაცია ოსტეოპატთან

   

50 ლარი

2

პროცედურა

100 ლარი

     
ოსტეოპათიური მკურნალობა