ზაფხულის მოკლე სეზონის განმავლობაში, ჩვენ ვახერხებთ ყველაზე დიდი ზიანი მივაყენოთ კანს.

ზაფხულის მოკლე სეზონის განმავლობაში, ჩვენ ვახერხებთ ყველაზე დიდი ზიანი მივაყენოთ კანს.