ნუაჟის შესახებ

NUAGE Clinique - თანამედროვე მეთოდოლოგიითა და ტექნოლოგიით აღჭურვილი ესთეტიკური მედიცინის ცენტრია, რომელიც დაკომპლექტებულია საქართველოში არსებული წამყვანი სპეციალისტებით.

მიგვაჩნია, რომ ჩვენი კომპანიის მთავარი აქტივია ბრენდის განსხვავებული კონცეფცია, როგორც შიდა სტრუქტურული, ასევე მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით. შიდა სტრუქტურული განსხვავება გამოიხატება მომხმარებელზე მაქსიმალურად ორიენტირებული თანამშრომელთა გუნდით, ხოლო მეთოდოლოგიური უპირატესობა გულისხმობს ლოკალურ ბაზარზე საუკეთსო ინფრასტრუქტურას, უახლეს დანადგარებს, მომსახურების მრავალფეროვნებასა და საუკეთსო სპეციალისტებს.

ჩვენი მისიაა ჩამოვყალიბდეთ მომხმარებლების საიმედო, ძლიერ, კომპეტენტურ მეგზურად სილამაზისა და ესთეტიკის საკითხებში.

კლინიკა სადაც თქვენს სილამაზეზე ზრუნვა აყვანილია მეცნიერების დონეზე!