დერმატოლოგიური პროცედურები

1

დერმატოლოგის კონსულტაცია

70 ლარი

2

ერთი ელემენტის მოყინვა

100  ლარი

3

ფრჩხილის სოკოს ბაქტერიოლოგიური კვლევა, ანალიზი

50 ლარი

დერმატოლოგიური პროცედურები