ოსტეოპათიური მკურნალობა

1

კონსულტაცია ოსტეოპატთან

   

80 ლარი

2

პროცედურა

150 ლარი

     
ოსტეოპათიური მკურნალობა