რადიოტალღური სიხშირით მკურნალობა ოთხპროგრამიანი RF “Imperium Med 400”

რადიოტალღური სიხშირით მკურნალობა

ოთხპროგრამიანი RF “Imperium Med 400”

 

მოვლის დასახელება

ფასი/ ლარი

ს ა ხ ე

1

სახის 4-პროგრამიანი გაახალგაზრდავება  - 

6 პროცედურიანი პაკეტი  (-10%) 

15 - პროცედურიანი პაკეტი (-15%)

150,0 

810,0 

1912,0

2

სახის, ყელისა და დეკოლტე ზონების 4-პროგრამიანი RF

200,0

3

სახის 3-პროგრამიანი გაახალგაზრდავება  

6 - პროცედურიანი პაკეტი  (-10%) 

15 - პროცედურიანი პაკეტი (-15%)

130,0 

   700,0   

    1658,0

4

სახის, ყელისა და დეკოლტე ზონების 3-პროგრამიანი

180,0

5

სონიკატორი არაინექციური მეზოთერაპია

120,0

ს ხ ე უ ლ ი

6

სხეულის 1 ზონის 3-პროგრამიანი პროცედურა   

6 - პროცედურიანი პაკეტი  (-10%)           

15 - პროცედურიანი პაკეტი (-15%)

150,0

810,0 

1912,0

7

სხეულის 1 ზონის  2-პროგრამიანი პროცედურა                                     6 - პროცედურიანი პაკეტი  (-10%)

15 - პროცედურიანი პაკეტი (-15%)                                 

150,0

810,0 

1912,0

8

„სონიკატორი“ - სხეულის 1 ზონის არაინექციური მეზოთერაპია 1MHz-ანი ულტრაბგერით

120,0

9

„თერმოჯიმი“ უშუალოდ პროცედურის მსვლელობის ხარჯი                                      

ცვლადი მასალის გამოყენება:  4 ელექტროდით      

 8 ელექტროდი

100,0                      

48,0  

                       96,0 

რადიოტალღური სიხშირით მკურნალობა ოთხპროგრამიანი RF “Imperium Med 400”