ტრედლიფტინგი – მეზოძაფები

ტრედლიფტინგი შინაარსობრივად ძაფების კარკასის მეშვეობით სახის კანის გამკვრივებას გულისხმობს. ეს მეთოდი სამხრეთ კორეაში შეისწავლეს.

ზოგჯერ ამ მეთოდიკის სხვა დასახელება გვხვდება, მაგალიტად: მიკროძაფები, 3D ძაფები და ა.შ. მაგრამ ყველზე გავრცელებული და ცნობილია დასახელებაა „tredlifting“.

არსებობს როგორც განსხვავებული მეზოძაფები, ასევე მათი დაყენების ტექნიკები. ბოლო წლები  ინტერესი გამწოვი PDO (პოლიდიოქსანონის საფუძველზე) მეზოძაფების მიმართ შეინიშნება.

"Threadlifting" არის კანში ძაფის ჩადგმის სისტემა, რომელიც შედგება თხელი და მოქნილი ფოლადის საინექციო ნემსისგან და თავად ძაფებისგან, რომლებიც ფიქსირდება ნემსებზე.  ერთი ჩხვლეტის მეშვეობით ნემსი შეჰყავთ კანქვეშა ცხიმის ზედა ფენაში, რის შემდეგაც ნემსი და ძაფი ადვილად ცალკევდება ერთმანეთისგან.

პროცედურა „3D მეზოძაფები“ ამ სახელს ატარებს გამტარი საინექციო ნემსის უჩვეულო თვისებების გამო, რაც იძლევა ქსოვილის სრულფასოვანი 3D მოდელირების საშუალებას ყველა სიღრმეზე და ყველა მიმართულებით.

შემადგენლობის მიხედვით, ყველა ძაფი გაწოვად და გაუწოვად ძაფებად იყოფა , ასევე გლუვ და ტექსტურირებად ძაფებად, რომლებსაც აქვს ჭრილები, კვანძები და კაუჭები კანში დასაფიქსირებლად.

ქსოვილებში ძაფები განიცდის ჰიდროლიზურ დაშლას მეტაბოლიტებად - წყალად და ნახშირორჟანგად და 180-240 დღის შემდეგ ისინი მთლიანად იწოვება. ძაფების დაყენების შემდეგ დამუშავებულ მიდამოში რჩება შემაერთებელი ქსოვილის უმნიშვნელო გამკვრივება, რომელიც აგრძელებს კანის კარკასულ ფუნქციას.

მეზოძაფების დაყენების ჩვენებები: სახეზე კანის ნაკეცები და ნაოჭები; გამოხატული ნაზოლაბიალური ნაკეცები; შუბლის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ნაოჭები; პერიორბიტალური ნაოჭები; ნიკაპის, ლოყების გრავიტაციული ფტოზი, ე.წ. "ბრილები"; სახის შუა და ქვედა მესამედის კომპლექსური ლიფტინგი და ა.შ.

ტრედლიფტინგი – მეზოძაფები